Épületenergetikai tanúsítás

 

Jól ismerjük a szimbólumot melyet ott látunk minden mosógépen, hűtőszekrényen és egyéb elektromos háztartási eszközön és tudjuk, hogy ha az energiatakarékos „A” osztályút vásároljuk meg, akkor kevesebb lesz villanyszámlánk. Ingatlan vásárlás esetén eddig többnyire csak reménykedni tudtunk, hogy a jó építészeti és épületgépészeti megoldásoknak köszönhetően a rezsiköltségek alacsonyak lesznek, persze, ha a bent lakók is odafigyeltek fogyasztásaikra. Ha odafigyeltünk és mégis több lett a számla, mint vártuk, akkor a szerencse nem nekünk kedvezett, a zsákba macskaként vásárolt ingatlanunk esetében.

 

Ezen problémák kiküszöbölésére és egyéb környezettudatos megfontolásból is születtek meg az épületenergetikai tanúsításra vonatkozó rendeletek (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet…stb.), amely szerint „Energetikai minőségtanúsítvány” kiállíttatásával jellemezhetjük ingatlanunk energia fogyasztását. Ez az energiafogyasztás az ingatlan építészeti és épületgépészeti tulajdonságaitól függő energiafogyasztását, nem pedig a bent lakók közmű fogyasztását tükrözi.

 

2012. január 1-jétől minden új és meglévő ingatlanra kötelezően el kell készíttetni az Energetikai minőségtanúsítványát, meglévő ingatlan esetén adás-vétel vagy tartós bérbeadás esetén is.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre, az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, a mezőgazdasági rendeltetésű épületre a műhely rendeltetésű épületre…

 

Energetikai audit

Részletek a 2015. évi LVII. törvényből:

1. §/13. energetikai auditálás: olyan, meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket és beszámol az eredményekről;

 

22. § (1) A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás).

(2) Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó és partnervállalkozásnak nem kell külön tanúsítványt megküldeni a Hivatal részére, amennyiben a nagyvállalat egészére vonatkozó tanúsítvány már megküldésre került.

Termográfiai (hőkamerás) vizsgálat

A termográfiai (hőkamerás) vizsgálat az élet számos területén nyújthat hasznos információt és a díjához képest többszörösen megtérül a feltárt hibák kijavítása után.

 
Néhány példa ahol érdemes a vizsgálatokat elvégezni:
 
épület szerkezetek – falak, tető szigetelése, nyílászárók állapota;
épületgépészet – padlófűtés szivárgás ellenőrzése, radiátorok működése;
elektromos hálózatok túlmelegedése;
napelemek garanciális vizsgálata;
ipari gőz rendszerek ellenőrzése;
gépek súrlódó alkatrészeinek ellenőrzése;
hűtő rendszerek ellenőrzése;
(Bővebb információt a PARTNER OLDALAKnál találhat.)